Predvidena dobava

Na zalogi pri dobavitelju:
To pomeni, da je izdelek na zalogi pri našem dobavitelju in v primeru naročila izdelek naročimo.

Rok dobave 3-7 dni:
Izdelek ponavadi dobimo že naslednji dan, tako, da je rok dobave zgolj dan ali dva daljši, kot bi bil, če bi izdelek imeli pri nas na zalogi.

Rok dobave 10-14 dni:
V večini primerov gre za izdelke, kateri so na zalogi pri dobaviteljih izven Slovenije. V primeru naročila, izdelek naročimo pri dobavitelju, zato je rok dobave malenkost daljši.

Rok dobave 30+ dni:
V večini primerov gre za izdelke, katere naši tuji dobavitelji občasno držijo na zalogi, lahko pa se zgodi, da v danem trenutku niso, kar pomeni, da se izdelek naroči direktno pri proizvajalcu, kar pa seveda pomeni daljši rok dobave.